Pres

PRIPREME ZA REGIONALNI SAJAM PRIVREDE TEKU PLANIRNOM DINAMIKOM

alekandar brankovic Pripreme za Sajam privrede,poljoprivrede i turizma koji će se po prvi put organizovati u   našoj opštini 28. i 29.septembra teku planiranom dinamikom,kazao je za radio-televiziju   Kozarska Dubica  Aleksandar Branković,koordinator sajma iz preduzeća „RS Consulting and   trade“  Banjaluka.

 "Ovaj regionalni sajam ustanovljen je 2012.godine u Čelincu i svake godine održava se u   drugoj članici Privredne komore Banjaluka.Ove godine smo u Kozarskoj Dubici, a sljedeće   godine održaće se 24.marta u Prnjavoru“,rekao je Branković.

 On je objasnio da je sajam koncipiran tako da predstavlja lokalne potencijale,svojom   tematikom biće opredjeljen time kako Kozarsku Dubicu okrenuti prema investitorima i kako   ih privući.

 „Tematske sjednice na oba dana sajma biće vezane za Kozarsku Dubicu,i biće predstavljeni     svi potencijali opštine iz oblasti privrede,poljoprivrede i turizma.Do sada imamo   popunjenu polovinu dvorane, a do 15.septembra očekujemo da ćemo popuniti kompletan   kapacitet,“ dodao je Branković.

On je rekao da očekuje da će se na sajmu predstaviti od 150 do 180 izlagača, te da će ta dva dana Kozarska Dubica biti mjesto jedne lijepe priče koja će se pročuti cijelom Republikom Srpskom.

„Pozivamo sve zainteresovane građane da prisustvuju sajmu,koji će ponovo u Kozarskoj Dubici biti organizovan za nekoliko godina.Organizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika RS Milorada Dodika koji će i otvoriti sajam 28.septembra“,najavio je Branković.

Pokrovitelji sajma su i Vlada RS,Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa,kao i preduzeće Mlijekoprodukt Kozarska Dubica.

privredni sajam sastanak2       privredni sajam sastanak1      alekandar brankovic

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ŠTANDOVA I UČESTVOVANjE NA VIII REGIONALNOM SAJMU PRIVREDE, POLjOPRIVREDE I TURIZMA "KOZARSKA DUBICA 2018"​

"RS Consulting and trade" doo Banja Luka raspisuje Javni poziv za zakup štandova na Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma Kozarska Dubica  2018 koji će biti održan 28. i 29. septembra  2018. godine u Sportskoj dvorani u Kozarskoj Dubici. 

Prijave za zakup štandova ostaju otvorene do raspodjele ukupnog sajamskog prostora

POZIVNICA

PRIJAVA VELIČINE ŠTANDA

PRIJAVA UČESTVOVANjA

OPŠTI USLOVI IZLAGANjA

Zahvaljujemo Vam se na saradnji i radujemo se Vašem dolasku na „VIII Regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma – Kozarska Dubica 2018“

 

 

 

 

O OPŠTINI KOZARSKA DUBICA - DOMAĆINU REGIONALNOG SAJMA PRIVREDE

 

    

 

Istorijat

Arheološka nalazišta i materijalni ostaci ukazuju da je ovaj prostor od praistorije bio naseljen. Poslije propasti Rimskog carstva, prostor između rijeka Une i Vrbasa naseljavaju slavenska plemena. Od 930. godine ovo područje doživljava veliki uspon. Tada je nastao veliki grad Dubica koji je zauzimao područje sela Draksenić, Međeđa i Demirovac, sa centrom u današnjem selu Donja Gradina. Ovaj grad je cvjetao sve do 1242. godine, kada su ga razorili Mongoli pod vodstvom Batu-kana. Dubica se u istoriji prvi put spominje 1258. godine pod nazivom „Kastrum“ kao veliko zanatsko i trgovačko naselje. Sam naziv grada Dubica dolazi od staroslavenske riječi „dub“ što znači hrast. Dolaskom Turske 1538. godine Dubica postaje vrlo značajno utvrđenje smješteno između dva carstva (Turskog i Austougarskog).
Današnji grad Dubicu, a prije svega njegov centar izgradili su trgovci i zanatlije. Od 1901. godine varoš se počinje naglo razvijati i napredovati, kako industrijski tako i urbano. Iste godine osnovana je i prva pilana pod nazivom „Una“, a tokom narednih godina izgrađen je centar grada i glavna ulica (nekada Kralja Aleksandra, a danas Svetosavska).

Geografski položaj
Opština Kozarska Dubica nalazi se na 45º10' sjeverne geografske širine i 18º50' istočne geografske dužine. Smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, u donjem toku rijeke Une i srednjem toku rijeke Save. Sa sjevera graniči sa Republikom Hrvatskom, sa juga opštinom Prijedor, sa zapada opštinom Kostajnica, a sa istoka sa opštinom Gradiška.

Kozarska Dubica se prostire na sjeverozapadnim padinama Kozare i sjeveroistočnim padinama Prosare, na 499 km², a geografski pripada i oblasti Panonske nizije, sa prosječnom nadmorskom visinom od 220 m. Opština Kozarska Dubica obuhvata 61 selo i ogranizovana je u 21 mjesnu zajednicu, što čini njenu administrativnu cjelinu. Povezana je sa svim susjednim opštinama magistralnim putevima i Republikom Hrvatskom sa dva granična prelaza - Kozarska Dubica i Donja Gradina.

Kozarska Dubica danas
Kozarska Dubica je srednje razvijena opština, čija privreda se zasniva na više privrednih grana od kojih su najznačajnije: poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, prerada drveta, tekstilna, metaloprerađivačka i prehrambena industrija, građevinarstvo, saobraćaj i veze, trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, stambeno-komunalne djelatnosti, finansijske i druge usluge.